Saturday, 26 November 2011

Mengapa Murid Lemah dlm P&P

 
Jamilah Ahmad (1999) menyatakan bahawa murid-murid lemah dalam
pembelajaran mempunyai ciri-ciri seperti berikut:
a) Lambat menguasai sesuatu kemahiran yang diajar sama ada
kemahiran lisan, bacaan mahupun penulisan.
b) Lemah untuk mengubah alih pengetahuan kepada plebagai situasi
pembelajaran.
c) Lambat memastikan sesuatu perkataan sama ada dari segi sebutan
mahupun maknanya.
d) Lambat membentuk konsep.
e) Kerap kali lupa akan perkara-perkara yang telah diajar.
f) Tidak menunjukkan minat kepada aktiviti-aktiviti pembelajaran.
g) Lemah pengamatan, penglihatan dan pendengaran.
h) Suka bersendirian, mempunyai konsep yang negative
i) Selalu ponteng dan mempunyai masalah tingkah laku.
j) Pendiam, malu dan sukar untuk bertindak balas.

Menurut Jamilah Ahmad (1999), murid lemah diertikan sebagai seorang
murid yang gagal mencapai kemajuan pada tahap yang ditentukan
berbanding dengan murid-murid lain di dalam kelasnya. Tahap pencapaian
yang telah ditentukan oleh kurikulum ialah ketidakupayaan menguasai
kemahiran yang telah ditentukan sebagai proses pembelajaran. Tambahan
beliau, terdapat lima (5) ciri-ciri murid yang lemah. Antaranya ialah:
1. Aspek mental
a) Lambat menguasai sesuatu kemahiran yang diajar sama ada kemahiran
lisan, bacaan atau penulisan.
b) Lemah atau lambat dalam mengubahsuai pengetahuan mengikut
bberbagai-bagai situasi pembelajaran.
c) Lambat memahami atau memastikan sesuatu perkataan atau
membentuk sesuatu konsep.
2. Aspek fizikal
a) Selalu lupa tentang sesuatu perkata yang telah diajar.
b) Lemah pengamatan, penglihatan dan pendengaran.
c) Cepat letih
3. Aspek sikap
Tidak menunjukkan minat terhadap aktiviti-aktiviti p&p.
4. Aspek sosial
Suka bersendirian dan mempunyai konsep kendiri negatif.
5. Aspek emosi
Mempunyai masalah tingkah laku, malu tidak ketahuan dan cepat
bosan.

No comments:

Post a Comment